Kezdőlap

    A Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesületet 1985. március 8-án alapította 72 lokálpatrióta – közöttük építészek, természetvédők, könyvtárosok, műszakiak, egyetemi tanárok – azzal a céllal, hogy kezdeményezzék a város épített és természeti környezetének megóvását, gyarapítását és szolgálják Mosonmagyaróvár fejlődését.

Az elmúlt több mint három évtized alatt az Egyesület a város fontos szereplője, tényezője lett és nevét olyan akciókkal írta be történetébe, mint a Szent László szobor, a Gyásztér létrehozása, továbbá jeles személyek sírjainak és emlékműveinek, a Lajta parti háromszög-kápolna, a Habsburg kripta – és folytathatnánk a sort – restaurálása. Számos emléktábla (Deák Ferenc, Czéh Sándor, Bauer Rudolf) és szobor (Haberland Gottlieb) az Egyesület kezdeményezése alapján született meg, és díszíti városunk utcáit, tereit, parkjait. Nem maradhat ki a felsorolásból a Giesswein szobor, a 48-as emlékmű, a Hőnel síremlék és a Wittmann emlékoszlop restaurálása sem. Az Egyesület sokat tett a Wittmann Park, a Rudolf Liget, a Gabona Rakpart rehabilitációjáért, de kezdeményezte a parlagfű rendszeres irtását és vadgesztenyefák védelmét is. Kiállításokat szervezett a neves építész Kós Károly, továbbá Erzsébet királynő (Sissy) és Deák Ferenc emlékére. Az utóbbi tiszteletére minden évben, születésének és halálának évfordulóján megemlékezéseket tart. 2000-ben a városvezetéssel együttműködve az Egyesület Mosonmagyaróváron rendezte meg a Város- és Faluvédők Szövetségének XIX. országos találkozóját. Egyik legnagyobb teljesítménye, hogy az elmúlt időszakban közel 30 kiadványt jelentetett meg, amelyekben leírta, megőrizte a város történetének számos olyan emlékét, amelyek e nélkül bizonyosan feledésbe merültek volna. Ezek a kiadványok az Egyesület honlapján elérhetők.

Az Egyesületnek napjainkban mintegy 160 tagja van. Így nemcsak a legrégebbi, hanem az egyik legszámosabb tagsággal rendelkező civil egyesülés is. Tevékenysége ma is sokrétű, ennek keretében számos, célkitűzéseihez kapcsolódó előadást, kirándulást szervez. A Kulturális Örökség Napján a város ipartörténeti emlékeire hívja fel a figyelmet és eszközeivel ápolja azokat. A Huszár Gál könyvtárral együttműködve a fiatalok számára évek óta várostörténeti vetélkedőket szervez és igyekszik őket soraiba hívni.

Az Egyesület rendezvényeit illetően fontosnak tartja tagságának naprakész tájékoztatását, amely részben a TÁJÉKOZTATÓ-nak nevezett negyedéves kiadványon, de napra-készen a három éve indított honlapon keresztül történik.

Egyesületünk a város szépítéséhez, emlékeinek ápolásához, többek között kápolnák, jeles személyek sírhelyeinek gondozása révén járul hozzá. Résztvevői vagyunk, a városvezetéssel együttműködve a Virágzó Város és Közösségek rendezvényeinek.

Legnagyobb vállalkozásunk ma Mosonmagyaróvár műemlékeinek (mintegy 70) felmérő, értékbecslő munkája, amelyet 2018-ban indítottunk. A feladatot kb. 3–4 évre tervezzük, és ahhoz olyan szaktekintélyek ajánlották fel segítségüket és adták nevüket, akiknek szakértelme megkérdőjelezhetetlen. Ezen ismertetőnk útján is hívjuk és várjuk a város közönségét sorainkba, de köszönetet mondunk mindazoknak, akik működésünket támogatták és támogatják.