Az elnökség beszámolója a 2021. évben végzett munkáról

Tisztelt Közgyűlés!

Egyesületünk elnöksége, majd vezetősége 2021. január 12-én fogadta el a 2021. évi munkatervét, amit a COVID járvány okozta bizonytalanságok miatt a 2021. május 26-án tartott közgyűlésünk véglegesített.

A járvány már a 2020. évi munkatervünket – mint annyi mást az életben – átírta, de nagyon nehezen indult a 2021. év is, rendezvényeinket az első negyedévben még tervezni sem nagyon tudtuk. A szokásos „rend” csak áprilisban állt be, innentől egy novemberben elmaradt előadás és az egyesületi karácsony kivételével a munkaterv szerint haladtunk. A tervet, mint már említettük a május 26-án tartott közgyűlésünk hagyta véglegesen jóvá, amelynek végrehajtásáról a következőkben számolunk be.

Összefüggésben Egyesületünk Alapszabályában meghatározott célkitűzéseinkkel a következő munkáról tudunk számot adni. Januárban és márciusban megtartottuk szokásos Deák-megemlékezéseinket. Április 8-án szemétgyűjtést szerveztünk a Wittmann parkban. Ezen mintegy 25 fő vett részt és a park 15 zsák szeméttel lett „szegényebb”. A Föld-napján csatlakoztunk az Önkormányzat által meghirdetett akcióhoz is, és a Lajta-part egy részét tisztítottuk meg. Májusban megünnepeltük a Magyar Sport Napját, megkoszorúztuk a Bauer-emléktáblát Mosonban. Júniusban részt vettünk a Szt. László napi megemlékezésen. Júliusban megtartottuk a Civil Szervezetek szokásos találkozóját, amelyen a résztvevő egyesületek (Óvári Gazdászok Szövetsége, Mosoni Polgári Kör, Széchenyi Polgári Kör, Városvédő Egyesület) vezetői beszámoltak eredményeikről és terveikről. A beszámolókban hangsúlyt kaptak a további együttműködés lehetőségei, területei. Szeptemberben ellátogattunk Tullnba, megtekintettük a kertészeti és virágkiállítást, kísérőprogramként felkerestük Carnuntumot, a római kori várost. Szeptember 14-én vendégünk volt dr. Árvay István polgármester, aki a „Városfejlesztés aktuális kérdései” címmel tartott vitaindító előadást. Ezen a rendezvényen mintegy 45 fő vett részt. Október 6-án, a Könyvtárral közös rendezésben tartotta meg dr. Kocsis Sándor tagtársunk rendhagyó technika óráját „Tornyok alatt, hidak felett” címmel. Októberben megemlékeztünk Deák születésének évfordulójáról és megkoszorúztuk emléktábláját. Ugyancsak az ősz folyamán tagjainknak Vármúzeum látogatást szerveztünk, amelynek belépő díját Egyesületünk fizette. November 13-án, a Széchenyi Polgári Körrel közösen szervezve ellátogattunk Bad-Deutsch-Altenburgba és részt vettünk a bécsi Európa Club szokásos évi megemlékezésén. Ennek költségét is Egyesületünk állta. Decemberben megemlékezést tartottunk Sattler János, Mosonmagyaróvár első polgármesterének sírjánál. 2020 után 2021-ben is részt vettünk az Ipartestület adventi, jótékonysági akciójában. A járványhelyzet miatt sajnos már másodszor elmaradt a mindig jó hangulatú egyesületi karácsony.

Külön fejezetben kívánunk beszámolni a CLLD pályázat keretében végzett munkáról, amelynek legjelentősebb része a 2021. évre súlyozódott. Ma már széles körben ismert, hogy városunk mintegy 70, országosan jegyzett és védett műemlékkel rendelkezik. Egyesületünk a

pályázat által is nyújtott lehetőségeket kihasználva szeretné ezeket egységes elvek és módszerek szerint dokumentálni és az érdeklődőkkel megismertetni. Erre egy 9 főből álló szakértői munkacsoportot szerveztünk, amely 2021 év végére elkészítette a 31 legértékesebb műemlék fotókkal színesített leírását, amit a nagyközönség számára honlapunkon elérhetővé tettünk. Megjegyezzük, a munka 2022-ben folytatódik és a felmérés további 30 műemlékkel bővül. A felmérés felhasználásával film forgatókönyveket is írtunk, amelyek alapján a Városi Televízió 11 műemlékről egy-egy 2-4 perces filmet forgatott. Ezeket a helyi televízió az év folyamán többször is bemutatta és műsorcsere keretébe az ország számos helyi televíziójához eljuttatta.

Folytattuk a 2020. évben megkezdett szobortisztítási programunkat. A Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft-vel együttműködve az év folyamán a „Hungaria” és a „Várossá válásunk 625. évfordulójára” emelt szobrok nyerték vissza eredeti fényüket. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki a Kft-nek nemes felajánlásáért és munkájáért.

A tárgyévben is elvégeztük a korábban gondozásba vett 12 védett sír és a Hősi Halottak kápolna ápolását, takarítását, virágosítását, amely munkánkat az Önkormányzat anyagilag támogatta.

2021-ben is részt vettünk az Önkormányzat által kezdeményezett partneri egyeztetéseken és közmeghallgatáson. Mindezekről a TÁJÉKOZTATÓ 148. számában részletesen beszámoltunk. Ugyancsak részt vettünk a Civil Kerekasztal valamennyi rendezvényén.

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség egy év kihagyás után október 9-én rendezte meg 22. alkalommal a Civil Napot, a Flesch Kulturális Központban. A rendezvényen dr. Iváncsics János alpolgármester adta át Egyesületünknek a „Mosonmagyaróvár Civil Társadalmáért”, az önkormányzat képviselő testülete által odaítélt díjat. Az indoklás szerint: „a város építészeti örökségének, történelmi arculatának megőrzése érdekében végzett közel 4 évtizedes helytörténeti munkája, valamint számos köztéri szobor, emlékmű, műemlék épület fennmaradása érdekében végzett tevékenységünk elismeréseként”.

A 2021. év pénzügyi helyzetéről, pályázatainkról a 3. napirendi pontban számolunk be.

Egyesületünknek 2020. december 31-én 154 fő tagja volt. Az év folyamán: elhunyt 3 fő, kilépett 4 fő, tagdíjfizetés elmaradása miatt kiléptetve 8 fő és belépett 10 fő. A kilépésekhez, kiléptetésekhez és a belépésekhez a beszámoló elfogadásával kérjük a taggyűlés jóváhagyását is. A fenti taglétszám-mozgás következményeként a 2021. december 31.-i taglétszámunk 149 fő volt.

Ezúton mondunk köszönetet Mosonmagyaróvár Város önkormányzatának, dr. Árvay István polgármester úrnak, továbbá dr. Nagy István országgyűlési képviselőnek, és névtelenül is mindenkinek, akik segítették munkánkat. Külön köszönet illeti azokat a támogatóinkat, tagtársainkat, akik a fentebb részletezett feladatokat elvállalták és elvégezték.

Mosonmagyaróvár, 2021. április 5.

dr. Unger András

elnök