Kezdőlap

    A Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesületet 1985. március 8-án alapította 72 lokálpatrióta – közöttük építészek, természetvédők, könyvtárosok, műszakiak, egyetemi tanárok – azzal a céllal, hogy kezdeményezzék a város épített és természeti környezetének megóvását, gyarapítását és szolgálják Mosonmagyaróvár fejlődését.

A közel négy évtized alatt az Egyesület a város fontos szereplője, tényezője lett és nevét olyan akciókkal írta be történetébe, mint a Szent László szobor, a Gyásztér létrehozása, továbbá jeles személyek sírjainak és emlékműveinek, a Lajta parti háromszög-kápolna, a Habsburg kripta – és folytathatnánk a sort – restaurálása. Számos emléktábla (Deák Ferenc, Czéh Sándor, Bauer Rudolf) és szobor (Haberland Gottlieb) az Egyesület kezdeményezése alapján született meg, és díszíti városunk utcáit, tereit, parkjait. Nem maradhat ki a felsorolásból a Giesswein szobor, a 48-as emlékmű, a Hőnel síremlék és a Wittmann emlékoszlop restaurálása sem. Az Egyesület sokat tett a Wittmann Park, a Rudolf Liget, a Gabona Rakpart rehabilitációjáért, de kezdeményezte a parlagfű rendszeres irtását és vadgesztenyefák védelmét is. Kiállításokat szervezett a neves építész Kós Károly, továbbá Erzsébet királynő (Sissy) és Deák Ferenc emlékére. Az utóbbi tiszteletére minden évben, születésének és halálának évfordulóján megemlékezéseket tart. 2000-ben a városvezetéssel együttműködve az Egyesület Mosonmagyaróváron rendezte meg a Város- és Faluvédők Szövetségének XIX. országos találkozóját. Egyik legnagyobb teljesítménye, hogy az elmúlt időszakban közel 30 kiadványt jelentetett meg, amelyekben leírta, megőrizte a város történetének számos olyan emlékét, amelyek e nélkül bizonyosan feledésbe merültek volna. Ezek a kiadványok az Egyesület honlapján elérhetők.

Az Egyesületnek napjainkban mintegy 140-150 tagja van. Így nemcsak a legrégebbi, hanem az egyik legszámosabb tagsággal rendelkező civil egyesülés is. Tevékenysége ma is sokrétű, ennek keretében számos, célkitűzéseihez kapcsolódó előadást, kirándulást szervez. A Kulturális Örökség Napján a város ipartörténeti emlékeire hívja fel a figyelmet és eszközeivel ápolja azokat. A Huszár Gál könyvtárral együttműködve a fiatalok számára évek óta várostörténeti vetélkedőket szervez és igyekszik őket soraiba hívni.

Az Egyesület rendezvényeit illetően fontosnak tartja tagságának naprakész tájékoztatását, amely részben a TÁJÉKOZTATÓ-nak nevezett negyedéves kiadványon, de naprakészen az öt éve indított honlapon keresztül történik.

Egyesületünk a város szépítéséhez, emlékeinek ápolásához, többek között kápolnák, jeles személyek sírhelyeinek gondozása révén járul hozzá. A Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft. segítségével köztéri szobrokat tisztítottunk meg, és impregnáltunk. Kezdeményezzük egy folyóparti sétány (Mosoni-Duna - Lajta) megvalósítását, a Wittmann park rehabilitációját. Résztvevői vagyunk, a városvezetéssel együttműködve a Virágzó Város és Közösségek rendezvényeinek.

Legnagyobb vállalkozásunk ma Mosonmagyaróvár műemlékeinek (mintegy 72) felmérő, értékbecslő munkája, amelyet 2020-ban indítottunk, és 2023-ban befejeztük. A feladat végrehajtásához a témakört jól ismerő szsakértőkből szerzői csoportot hoztunk létre. Munkájuk eredményeként páratlan szakmai tartalommal rendelkező, de egyben művészi fotókkal is illusztrált, mintegy 300 oldalas, azonos elvek szerint rendezett anyag jött létre, amely honlapunkon a Kiadványaink alatt 2024 januárjától teljes terjedelmében megtekinthető.

Egyesületünk 2021-ben a város önkormányzatának legnagyobb civil kitüntetését "Mosonmagyaróvár Város Civil Társadalmáért" díjat nyerte el. Ezen ismertetőnk útján is hívjuk és várjuk a város közönségét sorainkba, de köszönetet mondunk mindazoknak, akik működésünket támogatták és támogatják.